top of page

Leve no - Kem e æ?

 

Jeg heter Grete, og har yrkesaktiv bakgrunn som Idrettspedagog,  Spesialpedagog, kursholder og har utdannet barne- og idrettinstruktører innenfor Allidrett. Etter mange år i skolen, har jeg de siste årene jobbet som veileder og kursholder for voksne som har hatt behov for en re-start i arbeidslivet.

Sertifiseringer/annen relevant utdanning:

- Årsstudium i Arbeidshelse, Friskakademiet i Nord-Trøndelag 2011
- NLP Master Practitioner, Nordic Coach and NLP Academy 2014
- Mindfulness coach, Nordic Coach and NLP Academy 2015
- Reiki 1 og 2

- Medisinsk Yoga instruktør, MediYoga International 2016

- Medisinsk Yoga for barn, MediYoga International 2016

Min visjon er at så mange mennesker som mulig skal få leve livet sitt på en helsefremmende måte, hvor de får utviklet det potensialet de har slumrende i seg...

Livsglede og tilstedeværelse blant mine nordnorske fjell

bottom of page